Sommerhonning 1kg
200,-/stk

Honning med chili 500g
170,-/stk
Honning med chili 250g
100,-/stk

Honning med propolis 500g
170,-/stk
Honning med propolis 250g
100,-/stk

Honning med kanel 500g
170,-/stk
Honning med kanel 250g
100,-/stk

Honning med anis 500g
170,-/stk

Honning med matcha 500g
170,-/stk
Honning med matcha 250g
100,-/stk

Honning med
sjokolade 500g
170,-/stk
Honning med
sjokolade 250g
100,-/stk