Bivoks

Vi bruker bare norsk bivoks i våre bikuber.
Voksen er produsert av egne bier og er en del av kretsløpet i driften.
I 2018 har vi ikke bivoks til salgs.