Vi leier ut bikuber til bestøvning.
Bare til økologisk eller ikke sprøytet landbruk.
800,- + moms per kube

Vi leier ikke ut til veksthus eller tunnel.