Koking av rammer

11.03.2014
Koker rammer for å få av voks og desinfiserer.