Pollinering av moreller

29.04.2014
Ett utvalg bikuber er på pollineringsoppdrag.