Bier på røsslyng


Bilder av biene på røsslyng i Nissedal.