Bilder av pollen tavler


Pollen bearbeidet av biene kan fordøyes av mennesker.