• Notatkort for birøkt
  • Notatkortet er tilpasset buckfastavl, men kan brukes til alle raser.
    Excel versjon 2007 og oppover.